Oferta

Jesteśmy firmą konsultingowo-audytorską działającą na polskim rynku od 1998 roku.

W latach 2003-2007, w ramach akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowaliśmy
projekty doradcze wspierające rozwój przedsięborstw - również w zakresie rozwiązań innowacyjnych
i nowych technologii.
Od 2006 roku MJ BAUER jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr 3126.

Aby pomóc naszym Klientom, podejmujemy następujące działania:


W razie potrzeby, zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie: