Kontakt

MJ BAUER AUDYT Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
Email: info@mjbauer.com.pl
Tel. 22 379 02 30
Godziny spotkań/szkoleń od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Zapraszamy.
——————————————
Firma audytorska nr 4173
NIP 7010712243
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie KRS 000069189.
Wysokość kapitału zakładowego wnosi 10000 PLN.
Kapitał zakładowy został w całości wniesiony.

Top